Kauniaisten Ratsastajat – Grankulla Ryttare ry:n avoin kirje Suomen Ratsastajainliitolle 9.2.2021

Hyvä Suomen Ratsastajainliiton hallitus,

Kirjoitamme tätä kirjettä teille jäsenistömme sekä Tampereen Ratsastusseura ry:n ja Etelä- Vantaan ratsastajat ry:n innoittamana, sillä myös me, Kauniaisten Ratsastajien jäsenistö ja hallitus, olemme erittäin huolestuneita voimaan tulleesta vakuutusmuutoksesta, vakuutuksen heikentyneestä turvasta sekä vakuutuksen maksuista. Lisäksi olemme erittäin pettyneitä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tiedottamiseen asiasta.

Vakuutusmuutos tuli monelle jäsenellemme yllätyksenä. Tarkoituksenamme oli tiedottaa jäsenistöllemme muutoksesta viime vuoden lopulla heti, kun SRL:lta tulisi virallista tietoa vakuutusmuutoksesta. Lisätietoja ei kuitenkaan saatu ajoissa, vaan moni maksoi jäsenmaksunsa vakuutuksineen, ennen kuin edes tiesi uusia vakuutusehtoja. SRL tiedotti uusista vakuutusehdoista selkeästi ja kattavasti vasta 3.2.2021, kun jäsenmaksujen eräpäivä oli 25.1.2021. Suurena yllätyksenä tuli myös laajennetun Sporttiturvan hinnan nousu, samalla kun vakuutuksen ehdot huononivat. Uuden lisävakuutuksen hinta on lähes kolminkertainen aiempaan verrattuna, eikä korvauksien taso yllä edes samalle tasolle kuin vielä vuonna 2020 tarjolla olleen perusvakuutuksen korvausmäärät. Mielestämme sekä hinnannousu että vakuutusehtojen merkittävä heikentyminen eivät ole jäsenille kannattava vakuutusuudistus.

Saamamme palautteen perusteella jäsenemme olisivat mieluusti maksaneet 14 euron korotuksen jäsenmaksuun, minkä SRL esitti vakuutusmuutoksen yhtenä perusteena, mikäli näin olisi pystytty säilyttämään aiemmat vakuutusehdot.

Olemme huolissamme myös ratsastajien turvallisuudesta, sillä uusi kallis omavastuu ja kypärän matala korvaussumma eivät kannusta hakeutumaan lääkäriin ja vaihtamaan kypärää putoamisen jälkeen. 100 euron omavastuu, jokaista äkillistä tapahtumaa kohti, voi olla monelle kynnyskysymys lääkäriin hakeutumisessa lievempien tapaturmien sattuessa. Nämä lievemmiltä tuntuvat tapaturmat voivat kuitenkin osoittautua lopulta arvioitua vakavimmiksi, minkä vuoksi mielestämme olisi tärkeää kannustaa kaikkia hakeutumaan lääkäriin myös lievempien tapaturmien jälkeen. Mikäli vaurioitunutta kypärää ei vaihda suositusten mukaisesti taloudellisista syistä johtuen, ja kyseisellä rikkinäisellä kypärällä putoaa uudestaan, voivat seuraukset olla vakavia. Ratsastajan taloudellisen aseman ei pitäisi olla esteenä turvalliseen harrastamiseen.

Seuramme jäsenistöstä suurin osa kilpailee aktiivisesti, mistä olemme erittäin iloisia. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, ettei jäsenistöllämme ole valinnanvapautta liittyen liiton jäsenyyteen ja tämän tarjoamaan vakuutukseen. Vakuutusehtojen muutoksen takia moni kuitenkin kokee, ettei liiton tarjoama vakuutus, edes laajennettu Sporttiturva, ole riittävän kattava mahdollisen tapaturman sattuessa. Näin ollen moni jäsenemme harkitsee henkilökohtaisen, kattavamman vakuutuksen ottamista. Tämä kuitenkin tarkoittaisi sitä, että moni jäsenemme joutuisi maksamaan kahdesta erillisestä vakuutuksesta. Tämä ei meidän mielestämme ole tarkoituksenmukaista, eikä tätä uutta vakuutusta voida näin ollen pitää SRL:n saaman Kilpailuviraston päätöksen (nro 278/61/2000) mukaisena edullisena ja kattavana vakuutuksena.

Katsomme, että SRL:n tulisi tarjota kaikille jäsenille, niin kilpaileville kuin ei-kilpaileville jäsenilleen, mahdollisuus liittyä jäseneksi myös ilman liiton tarjoamaa vakuutusta.

Kauniaisissa 9.2.2021

Ellen Portin, Puheenjohtaja
Maija-Kerttu Toskala, Varapuheenjohtaja

Kauniaisten Ratsastajat – Grankulla Ryttare ry