Uusi toimintalinja Kauniaisten Ratsastajille

Kauniaisten Ratsastajat on ollut syksystä 2017 mukana SRL:n seurakehittämisvalmennuksessa. Seurakehittämisvalmennuksen tarkoituksena on saada KRG:lle oma toimintalinja tehtyä kevään 2018 aikana. Tämä toimintalinja tullaan tulevaisuudessa tarkastamaan tasaisin väliajoin, jotta se pysyy ajankohtaisena ja päivitettynä.

Toimintalinjasta tulisi selkeästi nähdä KRG:n visio ja arvot, toiminnan perusta ja tavoitteet sekä hallinto. Alustava versio tulevasta toimintalinjasta esiteltiin seuran syyskokouksessa marraskuussa. Alustava versio on koottu jäsenistölle teetetyn kyselyn, seurakehittämisillan keskustelujen ja palautteen, sekä hallituksen jäsenten ehdotusten pohjalta.

Toivomme kommentteja toimintalinjasta, ehdotuksia mitä sieltä puuttuu tai mitä haluaisitte sinne muokata! Kommentteja sähköpostiin sanna@krg.fi.

Toimintalinja tullaan julkaisemaan nettisivuillamme kun se valmistuu.

Toimintalinja-KRG