Syyskokouksen satoa ja hallitus vuodelle 2018

Kauniaisten ratsastajien syyskokous järjestettiin 22.11 Vermossa. Syyskokouksessa esiteltiin ensivuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätettiin pitää Kauniaisten ratsastajien osuus seuran jäsenmaksusta saman suuruisena kuin vuonna 2017 (10 €). SRL:n syyskokous marraskuun lopussa vahvistaa jäsenmaksut ensivuodelle.

 

KRG on syyskaudella osallistunut myös Ratsastajaliiton seurakehitysvalmennukseen, missä määritämme KRG:lle uutta toimintalinjaa. Toimintalinjassa määritellään mitkä ovat Kauniaisten Ratsastajien arvot, visio ja mihin toimintaan haluamme keskittyä. Valmennukseen liittyen teetettiin aiemmin tänä vuonna kysely seuran jäsenille. Tämän kyselyn tulosten sekä syyskuussa jäsenistölle järjestetyn seurakehitysillan annin perusteella hallitus on tehnyt ensimmäisen ehdotelman toimintalinjaksi, joka esiteltiin syyskokouksessa. Tämä toimintalinja tulee alkuvuodesta kommentoitavaksi sähköisesti jäsenistölle ja sitä muokataan jäsenistön kommenttien ja ajatusten pohjalta.

Ennenkuin pääsimme nauttimaan ravien jännityksestä, oli seuralle valittava vielä hallitus tulevalle vuodelle.  Kokous valitsi Sanna Aspholmin jatkamaan puheenjohtajana myös tulevalle vuodelle.

Hallituksen varsinaisina jäseninä valittiin edelleen Outi Nummi, Hanna Okkonen, Ellen Portin, Amanda Stenius, Lotta Huisman, Tiia Harki ja Maija-Kerttu Toskala. Uudeksi jäseneksi valittiin Nina Katajamäki. Varajäseninä toimivat Samantha Roos-Tegengren, Minna Jutila ja Hanna Kurri. Arja Liimatainen jää pois hallituksesta, mutta toimii jatkossa seuran jäsensihteerinä.

Juniorijäseninä jatkavat Iida Liimatainen, Adele Kujala, Reetta Rajaste ja Sandra Stenroos.

Syyskokouksen jälkeen keskustelimme jäsenistömme kanssa SRL:n tulevista henkilövaaleista. Kauniaisten Ratsastajat päätyivät enemmistön päätöksellä äänestämään ensi sunnuntain syyskokouksessa liiton puheenjohtajaksi Mikael Forstenia. Keskustelimme molempien ehdokkaiden taustoista, vahvuuksista ja haasteista. Esiin nousi kuitenkin eniten keskustelua muutoksen tarpeesta esim. lajin houkuttelevuuteen ja jäsenmäärien nostamiseen, minkä katsottiin olevan ehkä todennäköisempää Forstenin kuin Mannisen kohdalla. Hallituksen jäseniksi päädyttiin äänestämään yksimielisesti Petri Pesosta, Annastiina Jäppistä ja Leena Mäenpää-Wirtziä. Jos ehdokkaista joku päättää vetäytyä ehdokkuudestaan syyskokouksessa, on varaehdokkaamme hallitukseen Sari Simola.

Kiitos kaikille syyskokoukseen osallistuneille!

Ravit käynnissä kokouksen jälkeen